Sommerhus
Ejere
Telefon
Email
Birkebovej 1
Thomas Harald Holm
 
thomholAToutlook.com
Birkebovej 2
Inge Prier Dyhrfjeld
 
mailATingeprier.dk
Birkebovej 3
Kirsten Brandt og Ole Bengtsen
22979260 / 22371875
kirsten.brandtATyahoo.dk
Birkebovej 4
Korna Kinck Jørgensen
59914313 / 22123756
kornakinckATgmail.com
Birkebovej 5
Marianne Hald Bundsbæk
24768076
BundsbaekATicloud.com
Birkebovej 6
Rene Erik Madsen
22236412
renemadsenATcomxnet.dk
Birkebovej 7
Gitte Egelund Nymann og Peter Nymann
21293109/61773109
gitteATnymann.com; peterATnymann.com
Birkebovej 8
Peder Damgaard Pedersen og Lena Damgaard Pedersen
25119746, 48184367
knardrupATpost9.tele.dk
Birkebovej 9
Jannie Aagaard og Lars Ole Aagaard
jh. 27267929. lo.30267929
aagaardjannie1ATgmail.com, larsoleaagaardATgmail.com
Birkebovej 11
Melanie Lange og David Lange
+4915114977636/+59650836062036
david.langeATweb.de
Birkebovej 12
Karen Weber
22618986 / 45806565
karenweber47ATgmail.com
Birkebovej 13
Estrid Østergaard og Martin Østergaard
 
estrid.strubeATgmail.com / martinostergaard1907ATgmail.com
Birkebovej 14
Pernille Bryrup og Ole Højgaard Bryrup
51243074/24445415
oogpATlive.dk
Birkebovej 15
Tine Keldborg Sandgaard Eriksen og Henrik Sandgaard Eriksen
31350000/27215707
henrik.eriksenAThotmail.com/keldborgtineAThotmail.com
Birkebovej 16
Slagelse Kommunes Feriefond og Kontaktperson; Linda Grødahl Petersen
58 57 34 35
linpeATslagelse.dk
Birkebovej 17
Kristian B. Sørensen og Helle Deleuran
20805483/20414077
kristianbuskATyahoo.dk
Birkebovej 18
Michael Bach og Jette Christensen
21200765
mbhATbeierholm.dk
Birkebovej 19
Kate Karlsen
 
idekildenATyahoo.com
Birkebovej 20
John Bendix og Eva Gierding
27908651
29718040
eva.gierdingAThotmail.com
Birkebovej 21
Helle Winter
42655900
hellewintherATwebspeed.dk
Birkebovej 22
Helle Meinert og Kern Lystrup Jensen
23718434
hellelystrupATmail.dk
Birkebovej 23
Jens Chr. Jørgensen og Joan Vorm
60657361;52671388
joanvormATgmail.com
Birkebovej 24
Janne Solberg Bendix
28379146 / 23620671
jannesolbergbendix47ATgmail.com
Birkebovej 25
Jens L. Gjaldbæk og Berit Kielstrup
28444089/ 28551721
jensgjaldbaekATgmail.com
Birkebovej 26
Lisbeth Cook og Kenneth Cook
23435432
20319809
lisbethATcookdata.dk
Birkebovej 27
Hanne Avnegaard
22948448
avnegaardATmsn.com
Birkebovej 28
Pernille Therp og Boye Schnoor
40301612
29236159
ptherpAThotmail.com
bATyeschnoor.dk
Birkebovej 29
Vibeke Dinesen og Finn Gustafsson
43632799 / 26332799
vdATcomxnet.dk / figuATdtu.dk
Granbovej 1 & 3
Ina Andersen
 
ina.andersen7ATgmail.com
Granbovej 2
John Kristensen
22969982
jsvATcomxnet.dk
Granbovej 4
Frits Jensen
26304207
fjATkolon.dk
Granbovej 5
Merete Judge
28234766
 
Granbovej 6
Søren Høst og Malene Høst
91335152
sorenhostATyahoo.com
Granbovej 7
Camilla Bruheim og Renny Wild
61770921/61724204
camillabruheimAThotmail.com
Granbovej 9
Lene Bagger-Rasmussen
40749446
LBRATPEDAX.COM
Granbovej 10
Bente Flintrup og Martin & Kenno Flintrup
42771881
 
Granbovej 11
Sanne Nystrup
27122608
snystrupAThotmail.dk
Granbovej 12
Karl Erik Lück
30322990
karl.erikATlueck.dk
Granbovej 13
Tina Rasmussen
29723201
tinaras124ATgmail.com
Granbovej 14
Dorthe Duus og Henrik Duus
30378370/21431949/46401381
henrikduusAThotmail.com
Granbovej 15
Finn Larsson og Susan Larsson
 
finnlarssonATmail.dk
Granbovej 16
John Christensen
40266227
johnchristensen2019ATgmail.com
Granbovej 17
Kim Rasmussen
24248392
kimATrif.dk
Granbovej 18
Vibeke Søborg
51785458
ingevibekesATgmail.com
Granbovej 19
Jan Nørgaard og Rachel Søgaard
25 15 98 80
24 60 83 92
janATcairos.dk
rachelsoegaardATemail.dk
Granbovej 20
Hans Jørgensen og Karen Marie Dehn
61718036/20309603
kontaktATkarenmarie.nu
Granbovej 21
Ebbe Nielsen og Eva Engelund
44950463
 
Granbovej 22
Mechthild Hildebrandt
00491701022110
hildeorthoATgmx.de
Granbovej 23
Søren Stange og Inge Stange Rasmussen
53618010
stange.soerenATgmail.com
Granbovej 24
Troels Nielsen og Birgitte Bank Nielsen
40290110 / 21219507
banknielsenAThotmail.com
Granbovej 26
Peer Dahl Pedersen og Jeanett Dahl
28879914 / 22258514
jpdahlATwebspeed.dk
Kongelundsvej 1
Lise Hjuler
20719474
l.hjulerATgmail.com
Kongelundsvej 2
Niels Mathiessen
29339429
njATvirtuslaw.dk
Kongelundsvej 3
Henrik Heldarskard
22257100 / 70267100
hhATalarmeksperten.dk
Kongelundsvej 4
Peter Schau og Mette Brix
30381108 -
41281235
Peter.SchauATgac.com
Kongelundsvej 5
Allan Henrigues og Anne Marie Gottlieb
30661728/61355043
allan2920ATgmail.com
Kongelundsvej 6
Thorbjørn Hauchrog
27955139
hauchrogATgmail.com
Kongelundsvej 7 & 9
Christina Helvad
2680 3016
christinaAThelvad.dk
Kongelundsvej 8
Megan Fussing og Peter Børsen
40427792

40610000
mrsfussingATgmail.com
Kongelundsvej 10
Peter Henrik Krebs og Dorthe Majken Krebs
21285406/24609527
dorthe.majken.krebsATgmail.com
Kongelundsvej 11
Per Bjerregaard og Karin Eva Bjerregaard
28790352;24254455
evabjerregaardAThotmail.com
Kongelundsvej 12
Lene Kristensen og Jesper Timmermann
21647307/22480052
jetiATnykredit.dk
Kongelundsvej 13
Lars Nørskov og Inge Kjeldgård Petersen
23697119,
ingekpetersenAThotmail.com
Kongelundsvej 14 & 16
Johs. Riedel og Jytte Riedel
43996825/20467344
jygrangaardATgmail.com
Kongelundsvej 15
Vilhelm Islandi Bramsen og Vilhelm Islandi Bramsen
20286520;29647865
javdekatAThotmail.com;
Kongelundsvej 17
Kristen Skydsgaard
23365970
ksskydsgaardATgmail.com
Kongelundsvej 18
Anine Cruse Merlung
40426558
aninemerlungAThotmail.com
Kongelundsvej 19
Pamela Weber-Tumm og Michael Weber
+49(163)8713177/+49(173)6503890
p.weber-tummATweb.de
Kongelundsvej 20
Henrik Toft
24238842
henriktoftATpc.dk
Kongelundsvej 22
Gunnar Bjerrum og Lene Fisker
22951778
61654300
Fisker6AThotmail.com
Kongelundsvej 24
Søren Christensen og Jannie Schouw
20155060
sncAToceanos.dk
Kongelundsvej 26
Anette Guldbæk
24666614
0403anerasATgmail.com
Tværvejen 2
Jacobsen og Steen Sander
24943536
steensanderjacobsenATgmail.com
Tværvejen 3
Susanne Birgitte Nørlund Munk og Jesper Skinderholm Munk
20854534;61388113
snmATkl.dk; jesperATskinderholm.dk
Tværvejen 4
Morten Palle Hansen og Ingelise Thorsmark
40461334/26253917
mortenpallehansenATmail.dk,ingelisethorsmarkAThotmail.com
Tværvejen 6
Anne-Mette Paarup
50564404
am.paarupATgmail.com
Tværvejen 7
Inger Vibeke Jørgensen
93604581
inger-jAThotmail.dk
Tværvejen 8
Anna Maria Jensen
61788240
amjfrbATgmail.com
Tværvejen 9
Lillian Christiansen
40331136
lilka123ATmail.dk
Tværvejen 10
Jesper Tønnesen
22127082
jesperATharaldsfisk.dk
Tværvejen 12
Michael Petersen og Anne-Marie Petersen
21297112
31162598
annemariepetersen664ATgmail.com
Tværvejen 14
Bent Corlin
+46701905117
bentATcorlin.net
Tværvejen 16
Pauline Lossov og Jens Lossov
40130542/22793493
lossowATgmail.com
Tværvejen 18
Henrik Egholm og Majbritt Winther
29454055
henrikegholmAThotmail.com
Viser 1 til 84 af 84 række(r) Side af 1
Indlæser, opdaterer ændringer...