Diversitet

9-06-2021

Giv naturen plads - brev til alle grundejere i Odsherred http://kongelunden.be/oevrige/4de6b-brev-til-grundejerforeningerne.pdf

Udskiftning af vandmålere

26-06-2017
Nyhedsbrev om udskiftninig af ældre målere findes på vandværkets hjememside: http://www.rorvigvand.dk/nyhedsbrev_25_6.pdf

Storskrald og renovation i 2017

10-08-2016

Information om hvornår, hvor tit og hvad der bliver hentet - kan man få via Odsherred Kommune, når man opgavier sit vejnavn og husnummer.

Gå ind på dette link: http://netdialog.odsherred.dk/citizen/ og angiv dit vejnavn og -nummer

Revideret 20.02.2017

Generalforsamling 2017

30-06-2016

Afholdes søndag den 2. juli kl. 10:00 til ca. kl.12. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde sendes den 1. maj 2017.

 

Ny hjemmeside søsat den 13. april 2015

15-04-2015

Bestyrelsen og en studerende fra DTU - har siden et møde i forsommeren 2014 i fællesskab aftalt en kravspecifikation og videre arbejdet med nye muligheder og et nyt design af grundejerforeningens hjemmeside.

Den studerende har, som sit afsluttende IT-diplomprojekt,  implemneteret og udvidet websitet - med ny funktionalitet, bedre udnyttelse af databasen, og sidst men ikke mindst lavet et login til bestyrelsen - som nu har mulighed for have medlemsregisteret liggende centralt på webhotellet, som huser vores hjemmeside.

Bekvem udsendelse af : indkaldelse til generalforsamling, referat fra generalforsamligne samt andre meddelelser - kan nu sendes til de grundejere, som har en emailadresse. På den måde spares der en del penge hvert år for blot at nævne en lille flig af de nye muligheder.

 

Tidligere meddelelser