Kontingentopkrævning 2022 - 2023

22-02-2022

Foråret nærmer sig og tiden i sommerhuset. Kontingentopkrævning og information om dato for generalforsamling i juli.

Udlægning af grene 2022-2023

31-01-2022

Folderen "Giv naturen plads"

9-06-2021

Diversitet

9-06-2021

Giv naturen plads - brev til alle grundejere i Odsherred http://kongelunden.be/oevrige/4de6b-brev-til-grundejerforeningerne.pdf

Udskiftning af vandmålere

26-06-2017
Nyhedsbrev om udskiftninig af ældre målere findes på vandværkets hjememside: http://www.rorvigvand.dk/nyhedsbrev_25_6.pdf
Tidligere meddelelser