Udskiftning af vandmålere

26-06-2017
Nyhedsbrev om udskiftninig af ældre målere findes på vandværkets hjememside: http://www.rorvigvand.dk/nyhedsbrev_25_6.pdf

Udlægnig af grene 2017

3-04-2017

Storskrald og renovation i 2017

10-08-2016

Information om hvornår, hvor tit og hvad der bliver hentet - kan man få via Odsherred Kommune, når man opgavier sit vejnavn og husnummer.

Gå ind på dette link: http://netdialog.odsherred.dk/citizen/ og angiv dit vejnavn og -nummer

Revideret 20.02.2017

Generalforsamling 2017

30-06-2016

Afholdes søndag den 2. juli kl. 10:00 til ca. kl.12. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde sendes den 1. maj 2017.

 

Den lille grønne

20-04-2015

Odsherred Kommunes nyttige meddelelser, f.eks. tidpunkt for besøg af renovationsvognen  i sommerhusområdet, kan findes her: "Den lille grønne" 2015

 

 

Tidligere meddelelser