Kontingent

5-03-2020
Foråret er på vej og dermed tiden i sommerhuset.
Hermed sendes kontingentopkrævning for 2020-2021.
 

Udlægning af grene 2021 - 2022

4-02-2020

Udskiftning af vandmålere

26-06-2017
Nyhedsbrev om udskiftninig af ældre målere findes på vandværkets hjememside: http://www.rorvigvand.dk/nyhedsbrev_25_6.pdf

Storskrald og renovation i 2017

10-08-2016

Information om hvornår, hvor tit og hvad der bliver hentet - kan man få via Odsherred Kommune, når man opgavier sit vejnavn og husnummer.

Gå ind på dette link: http://netdialog.odsherred.dk/citizen/ og angiv dit vejnavn og -nummer

Revideret 20.02.2017

Generalforsamling 2017

30-06-2016

Afholdes søndag den 2. juli kl. 10:00 til ca. kl.12. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde sendes den 1. maj 2017.

 

Tidligere meddelelser