Hov Vig og Kloakering

12-10-2023

Kære alle.

For kort tid siden modtog I et brev fra OK (Odsherred Kommune) angående afvanding mod Hov Vig. (se link nedenfor)

Oplysningerne i brevet var mangelfulde og FSNR (Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing Rørvig) besluttede at bede om et møde med OK hurtigst muligt.

Det fik de få dage efter og på mødet fik de flere oplysninger om projektet.

Oplysningerne er nu sammenfattet i vedhæftede projektbeskrivelse.

Sidst i projektbeskrivelsen kan I se FSNR’s holdning til projektet.

Projektbeskrivelsen er verificeret af OK.

Der vil blive indkaldt til Borgermøde om projektet og FSNR vil desuden opfordre alle grundejerforeninger til at møde op.

På bestyrelsens vegne

Jeanett Dahl Pedersen
Formand

 

http://kongelunden.be/oevrige/a6255-final-hov-vig-projektet-v2.pdf

Bestyrelsesmøde 1/10 - 2023

11-10-2023

Grenafhentning i uge 31 flyttet til uge 32

2-08-2023

Kære alle.

Som tidligere meddelt, skulle der være foretaget grenafhentning i denne uge (uge 31).

Grenafhentningen er nu flyttet til næste uge (uge 32) pga. særlige omstændigheder.

 

Bedste hilsner

Jeanett - Granbovej 26

 

Generalforsamling 2023 - afholdes søndag den 9.juli

21-06-2023

Kontingentopkrævning 2023-24

4-04-2023

Kontingentet udgør 1.300 kr. og denne indbetaling dækker perioden 1. april 2023 - 31. marts 2024

I kan anvende Giro: 6021166 [giro-kortart 01] Danske Bank: 1551-6021166

Kontingentet skal være betalt senest den 30. april 2023.

For god ordens skyld skal oplyses, at overskridelse af betalingsfristen medfører et gebyr på 100,00 kr. i forbindelse med udsendelse af 1. og 100 kr. igen med 2. rykkerskrivelse.

Varsling af generalforsamling

 

Tidligere meddelelser