Folderen "Giv naturen plads"

9-06-2021

Diversitet

9-06-2021

Giv naturen plads - brev til alle grundejere i Odsherred http://kongelunden.be/oevrige/4de6b-brev-til-grundejerforeningerne.pdf

Kontingent

5-03-2020
Foråret er på vej og dermed tiden i sommerhuset.
Hermed sendes kontingentopkrævning for 2020-2021.
 

Udlægning af grene 2021 - 2022

4-02-2020

Udskiftning af vandmålere

26-06-2017
Nyhedsbrev om udskiftninig af ældre målere findes på vandværkets hjememside: http://www.rorvigvand.dk/nyhedsbrev_25_6.pdf
Tidligere meddelelser