Kontingentopkrævning 2023-24

4-04-2023

Kontingentet udgør 1.300 kr. og denne indbetaling dækker perioden 1. april 2023 - 31. marts 2024

I kan anvende Giro: 6021166 [giro-kortart 01] Danske Bank: 1551-6021166

Kontingentet skal være betalt senest den 30. april 2023.

For god ordens skyld skal oplyses, at overskridelse af betalingsfristen medfører et gebyr på 100,00 kr. i forbindelse med udsendelse af 1. og 100 kr. igen med 2. rykkerskrivelse.

Varsling af generalforsamling

 

Udlægning af grene 2023

9-03-2023

Information om grenafhentning
Der vil blive afhentet grene følgende uger i 2023:

Uge 16
Uge 21
Uge 25
Uge 31
Uge 36
Uge 43

 

Bedste hilsner

Jeanett

Kontingentopkrævning 2022 - 2023

22-02-2022

Foråret nærmer sig og tiden i sommerhuset. Kontingentopkrævning og

information om dato for generalforsamling i 2022.

Folderen "Giv naturen plads"

9-06-2021

Diversitet

9-06-2021

Giv naturen plads - brev til alle grundejere i Odsherred http://kongelunden.be/oevrige/4de6b-brev-til-grundejerforeningerne.pdf

Tidligere meddelelser